دهکدۀ خانقاه یفتل پایان

روستای زیبا و آبادانی خانقاه که در مرکز ولسوالی یفتل پایان ولایت بدخشان اخذ موقع کرده است، این روستا از شمال با روستای سیخدره و خوب آبه، از شمال شرق با سپین و از جنوب با خواجه الماس و از غرب با شهرک اتفاق مرز مشترک دارد.

در این روستا بیش از 150 فامیل زندگی دارند، لیسۀ سپین یکی از مکاتب ولسوالی یفتل نیز در این روستا قرار دارد.

این روستا دارای سه باب مسجد است و مدرسه‌ای نیز در آنجا وجود دارد، در دوران مقاومت یکی از پایگاه‌های مجاهدین بود.

مردم این روستا کشاورز، تحصیل کرده، و مالدار اند.

تولیدات زراعتی این روستا را  گندم، جو، جواری..... تشکیل می‌هد.

سبزیجات: پیاز، پالک، گندنه، بادرنگ، کدو، رومی، بادنجان سیاه........

میوه‌جات: سیب، انار، انجیر، چارمغز.............

/ 0 نظر / 123 بازدید